fbpx

Huisregels

Huisregels/ gedragsregels bij Spider Gym

• Je bent op de hoogte van de Algemene Voorwaarden.

• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.

• Je mag geen gebruik maken van de kleedkamers als je niet komt trainen, oud leden en of bezoekers zijn niet toegestaan in de kleedruimtes.

• De sportzaal mag niet worden betreden met zwarte zolen of schoenen, waarmee je op straat hebt gelopen.

• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Spider Gym als die van de sporter.

• Er is respect voor onze partner (en zijn/ haar niveau).

• We zijn altijd sportief (ook al zijn andere dat niet).

• Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en kwetsuur te voorkomen. Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen
worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

• Het gebruik van doping en stimulerende middelen is niet toegestaan.

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is verboden en zal direct leiden tot een verbod of aangifte.

• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

• Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.

Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

• Mobiele telefoons mogen tijdens de les niet aan staan.

• We zijn zuinig op elkaar spullen en die van de accommodatie.

• Indien de zaal wordt gebruikt voor de lessen, kan de zaal enkel worden afgesloten als de trainer in de ruimte staat.

• Het op heterdaad betrappen of een videoregistratie, van een actie die niet op prijs wordt gesteld, zoals diefstal, vernieling of onzedelijk gedrag zal direct worden overgedragen aan
justitie, en een proces verbaal worden opgemaakt.

• Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem, schone sportkleding etc.

• Je beschikt over een geldige ziektekostenverzekering. Een medische achtergrond heb je vooraf met Spider Gym kunnen documenteren en toelichten. In geval van twijfel moet je een
deskundige raadplegen voordat er kan worden deelgenomen aan de lessen.

• Men is verplicht (ook acute) gezondheidsrisico’s toe te lichten voorafgaand aan de les.

Gedragsregels voor de ouders/ verzorgers van leden

• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.

• Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.

• Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. Spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Erecode van de vechtsport

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat.

De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.

Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Eer, loyaliteit en trouw zijn, aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.