fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1             Lidmaatschap

1.1          De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en is voor de periode geldig per kalenderjaar, het contract eindigt enkel als éénder beide partijen dit opzegt.

1.2          Een wijziging in het contract is mogelijk. Het abonnement wordt dan gewijzigd tot een jaarabonnement met de nieuwe wijzigingsdatum. Wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden door een wijzigingsformulier in te vullen bij Spider Gym.

1.3          Trainingstijden kunnen door Spider Gym ten allen tijden worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven. De sportschool is gesloten op officiële feestdagen. Het tijdperk waarin deze dagen vallen, dienen door het lid normaal te worden voldaan. In de schoolvakantie periodes kunnen er aangepaste trainingstijden en dagen van toepassing gelden.

1.4          Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.

1.5          Het lidmaatschap gaat in vanaf de inschrijfdatum.

2             Inschrijfgeld en Pasje

2.1   Het inschrijfgeld bestaat uit een de kosten van het pasje en administratiekosten, zonder pasje kan het lid de zaal niet betreden, en dus ook niet meedoen aan de les.

2.2   Indien het lid het pasje verliest, dient het lid een nieuwe aan te vragen de kosten. Hier voor bedragen van het pasje.

2.3   Het pasje is niet overdraagbaar aan derden.

 

3             De Contributie

3.1          Een nieuw lid betaald bij aanmelding de contributie kosten voor de maand bij aanmelding, en één maand als opzegtermijn.

3.2          De contributie inning geschiedt volgens een machtiging tot automatische incasso.

3.3          Deelnemers kunnen pas daadwerkelijk aan de les deelnemen als de contributie is voldaan.

3.4          het lesgeld wordt ook voldaan als het lid om welke reden dan ook, niet aan de activiteiten deelneemt, dit ontheft het lid dus ook niet van de financiële verplichtingen.

3.5          Een eventuele verhogingen van lesgelden wordt tijdig aangegeven, voordat deze wordt toegepast.

3.6          Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Als de betalingen niet zijn ontvangen, om wat voor reden dan ook, dient de contributie zo spoedig mogelijk worden voldaan.

3.7          Een verhoging in de contributie gebeurt doordat een leerling(e) de leeftijd van 16 jaar bereikt, deze verhoging geschiedt in de maand dat de leerling(e) deze leeftijd bereikt

3.8          Bij het niet (tijdig) voldoen van gelden, komt de inning hiervan in handen van onze Gerechtsdeurwaarderskantoor G.J. van Velzen te Rotterdam. Alle kosten die daaruit extra voortvloeien, zoals gerechtelijke en/ of buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van het lid.

4             Opzegging Lidmaatschap

4.1          Opzegging van lidmaatschap door Spider Gym kan geschieden per direct, als het lid in overtreding van één van de huisregels is, en/ of als het lid onzedelijk gedrag vertoont. Borg wordt in dit geval niet verrekend of terugbetaald.

4.2          Indien niet tijdig wordt opgezegd bij een 6 maanden voordeel abonnement, loopt deze automatisch door met nogmaals 6 maanden, na een 12 maanden termijn zijn alle abonnementen per maand opzegbaar.

Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk en maximaal één maand voor het einde van de contractperiode.

Opzeggen kan alleen door middel van een uitschrijfformulier in te vullen bij Spider Gym. Of een brief per aangetekend schijven met een originele handtekening van het lid en/of de gemachtigde. De uitschrijving geldt pas wanneer alle betalingen zijn voldaan, en door beide partijen zijn ondertekend, indien minderjarig ondertekent een ouder of voogd. Het lid kan dus niet telefonisch, via e-mail, sms of andere media zichzelf uitschrijven.

4.5          Na opzegging van lidmaatschap, kan het lid geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden, contributies of enig andere tegoeden.

4.6 Pandemie uitbraak: Als de sportschool noodgedwongen moet sluiten van de overheid, worden alle abonnementen bevroren zodat er geen incasso’s verricht kunnen worden. Als wij weer open mogen, worden de incasso’s weer geactiveerd. Wanneer je opzegt, de maanden die wij hebben moeten bevriezen ingehaald moeten worden.

5             Aansprakelijkheid

5.1          Het lid verklaart, dat het onderwijs door het lid genoten, voor eigen verantwoording zal zijn. Het lid heeft indien van toepassing een medische status/ historie met Spider Gym overlegt. En indien gewenst door Spider Gym, wordt geadviseerd een deskundige te raadplegen, de kosten hiervan zijn voor het lid.

5.2          Het lid is in het bezit van een eigen ziektekostenverzekering.

5.3          Uw en onze eigendommen zijn waardevol, er vindt dus een videoregistratie plaats in het gebouw van Spider Gym. Doch is het in ongerede raken van eigendommen van het lid voor eigen risico. En kan Spider Gym niet aansprakelijk worden gesteld.

5.4          De persoonsgegevens zijn privé en worden niet verstrekt aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden van Spider Gym.

 6             Overige

6.1          Het lid is tevens bekend met de huisregels, en zal zich ten allen tijden aan deze regels houden, het lid is zich bewust van de overtreding van deze regels. De meest recente huisregels zijn ook altijd te vinden in de sportschool, en op onze website.

6.2          De huisregels zijn gelijktijdig met de voorwaarden, de overeenkomst en een machtigingsformulier aangereikt.

 7             Onvoorziene Omstandigheden

7.1     In geval dit reglement niet voorziet, beslist Spider Gym. Deze voorwaarden kunnen door Spider Gym en het lid schriftelijk worden vastgelegd op de overeenkomst.

7.2      Indien huisregels moeten worden aangepast kan dit te allen tijde door Spider Gym. Deze huisregels hangen ten allen tijden in de sportschool.

8             Toepasselijk Recht

8.1          Op elke overeenkomst tussen Spider Gym en het lid is het Nederlands recht van toepassing.

Versie 16 – 1 – 2018